DESIGNFILOSOFI

Redan från start i designprocessen använder vi verktyg som hjälper oss att vara kreativa och ändå skapa koncept som är lika byggbara som de är unika. Vi strävar hela tiden efter att bygga miljövänliga och hållbara lösningar och vi använder design och modern teknik för att göra dessa lösningar också ekonomiskt överkomliga.

Kärnan i GerberSolutions är vårt nära samarbete med andra konsulter. Samarbete mellan flera discipliner gör det möjligt för oss att kunna ge dig hjälp genom hela den kreativa processen; arkitektur, konstruktion och installation. Vid större projekt hjälper vi dig med den grafiska designprocessen och materialval för att hålla designlinjen hela vägen från de ursprungliga designplanerna till marknadsföringsmaterial och vidare till slutprodukten för ditt projekt.

Vi använder vår erfarenhet för att på bästa sätt presentera din vision.

PROJEKT

Gotland: Modern barn

LÄS MER

De enkla och raka riktlinjerna som vi jobbade efter när vi designade detta hus var möjligheten att kunna njuta, inte bara insidan, utan även utsidan av huset och miljön runt omkring. Den stora matplatsen är genom sin placering skyddad mot vinden men har ändå en direktkontakt med trädgården.

Genom disponeringen av ytorna kan huset fyllas av en stor familj men likväl njutas av ett ensamt par utan att kännas för stort.

Nybyggnation med lokala material och med en känsla av Gotland.

STÄNG

Sälen: Snöladan

LÄS MER

Ibland skapas design utifrån att finna lösningar för de behov som finns. Att investera i kontorsutrymmen för ett växande destinationsföretag är ett svårt beslut. Å ena sidan är det absolut nödvändigt, men å andra sidan visas ingen direkt avkastning som för boende för gäster på destinationen. Det löser heller inte det återkommande problemet med personalboende.

Vi ville därför skapa en byggnad där maskiner, huvudkontor och personalboende kan vistas under samma tak. Kravlistor för de olika behoven i byggnaden och val av de mest ekonomiska materialen och metoderna satte gränserna för byggnaden. Dedikerade ytor och entréer gör så att byggnadens olika funktioner kan samverka.

STÄNG

Södra Uppland: Kv 7

LÄS MER

Designad för att ska maximal volym och prisvärt boende för unga ensamstående, men även par och familjer. En viktig del i vår design var att vi inte bara ville att huset skulle följa de designriktlinjer som satts för området utan även att huset återanknyter med områdets historia. För att motivera kostnaderna för de exklusiva fasader som huset krävde var vi tvungna att säkerställa att vi maximerade volymerna. En kombination av 1, 2 och 3 rumslägenheter, och där en hel byggnadskropp med loftlägenheter medförde en bred variation som kunde presenteras för marknaden.

Huset utgör ett fantastisk stadskvarter i tegel och skapar en fantastisk övergång från järnvägen till resten av staden.

STÄNG

Gotland: Eksta Kust Livning

LÄS MER

En helt hållbart exploatering i hjärtat av Eksta kusten.

Detta område designades med stort fokus på att minimera påverkan på den omgivande naturen. Endast 4 hus på en 30 000 m2 stor yta. Husen har designats för att avge ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Husen innehåller endast det mest väsentliga, men ändå allt du behöver. Ett hus med 3 sovrum med öppen planlösning som blir ett med naturen.

STÄNG

Södra Uppland: Kv 4 & 5

LÄS MER

Med detta uppdrag fick vi fantastiska möjligheter att skapa ett både kostnadseffektivt och vackert boende för förstagångsköpare. I och med att detaljplanen för området satte svåra begränsningar för byggnationer hade området lämnats orört under en väldigt lång tid. Men genom att utföra de 3 tillåtna våningarna loftvåningar så skapade enorma ytor för 1 och 2 rumslägenheter.

Ett fantastiskt exempel av nyklassicism! En fräsch kontrast till de platta fasaderna i närområde.

STÄNG

Gotland: Surf shack

LÄS MER

The perfect surf shag. Huset designades för att vara enkelt att bygga och för att minimera åverkan på den omkringliggande miljön. Bara lokala material tillåts att användas.

Vi krävde av oss själva att designen skulle vara hållbar och undvika att förstöra den naturliga utsikten och sanddynerna. Takterrassen ser till att vi så långt det är möjligt tillvaratar den yta som husets fotavtryck tillåter.

STÄNG

Som arkitekter, designers och ingenjörer är vi lyckligt lottade att ha möjligheten att drömma, skapa och bygga delar av den miljö vi lever i. Men dessa möjligheter ger oss också ett enormt ansvar för vad vi väljer att bygga och lämna efter oss. När vi utformar byggnader lägger vi därför stort fokus på att inte bara gestalta och formge utan även att skapa en bättre miljö.

Genom erfarenhet har vi insett att det inte finns EN magisk lösning som kan ”gröntvätta” ditt projekt. För att skapa hållbara lösningar måste man ha ett mångriktat tillvägagångssätt där alla discipliners behov måste tillgodoses.

Att bygga hållbart på riktigt är den främsta anledningen till att GerberSolutions grundades. Vi såg ett stort behov av att inte bara använda de uppmålade hållbarhetsorden, utan kunna hitta riktiga lösningar som har testats och bevistats och som kan användas från design till konstruktion. Lösningar som kan lägga verkliga produkter i händerna på entreprenörer som de också kan förstå och implementera omedelbart.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET